mv

BIMSPEED với công nghệ AI
Xây dựng thông minh, tương lai đến ngay hôm nay

Chuyên gia trong xây dựng thông minh và hiệu quả
Tối ưu hóa hiệu suất và tiết kiệm thời gian với công nghệ hiện đại

background

KẾT CẤU

ColumnsDrawingCmd

Tạo bản vẽ thép cho cột

SpreadFootingsCmd

Đặt nhanh thép cho móng

ShearWallRebarCmd

Đặt nhanh thép cho vách

SlabRebarCmd

Đặt nhanh thép cho sàn

BeamRebarCmd

Đặt nhanh thép

RebarColumnCmd

Đặt nhanh thép cho cột

CHUNG

MEP

KIẾN TRÚC

Linh hoạt gói phần mềm

Tất cả các tính năng và dịch vụ cao cấp mà bạn cần để tự tin tùy chỉnh và mở rộng quy mô ứng dụng của mình.

Enhance Design Efficiency with AI-PoweredBIM SPEED

Trial

0đ

Đăng ký

Premium Plus

2.000.000đ

Đăng ký

Premium

200.000đ

Đăng ký

Miễn phí sử dụng

Cập nhật định kỳ

Sử dụng full chức năng

Không giới hạn số lần kích hoạt

License Online sử dụng nhiều PC

License Offline dùng cho 1 PC

Không giới hạn thời gian mở tool

Enhance Design Efficiency with AI-PoweredBIM SPEED

Trial

0đ

Đăng ký

Miễn phí sử dụng

Cập nhật định kỳ

Sử dụng full chức năng

Không giới hạn số lần kích hoạt

License Online sử dụng nhiều PC

License Offline dùng cho 1 PC

Không giới hạn thời gian mở tool

Enhance Design Efficiency with AI-PoweredBIM SPEED

Premium Plus

2.000.000đ

Đăng ký

Miễn phí sử dụng

Cập nhật định kỳ

Sử dụng full chức năng

Không giới hạn số lần kích hoạt

License Online sử dụng nhiều PC

License Offline dùng cho 1 PC

Không giới hạn thời gian mở tool

Enhance Design Efficiency with AI-PoweredBIM SPEED

Premium

200.000đ

Đăng ký

Miễn phí sử dụng

Cập nhật định kỳ

Sử dụng full chức năng

Không giới hạn số lần kích hoạt

License Online sử dụng nhiều PC

License Offline dùng cho 1 PC

Không giới hạn thời gian mở tool

BIM SPEED PREMIUM
Hotline Zalo Messenger Up