BIMSPEED<br>Tải phần mềm

BIMSPEED
Tải phần mềm

The current version
v2023.10.15

 1. Fix tool cut rebar by point

Click here to download the tool: LINK

DOWNLOAD

Enter information and click download

Information about other versions

v2023.8.27

 1. Add U shape for beam rebar
 2. Add Etabs to Revit command

See more content at: link

v2023.6.27

1. Bổ xung tool dim định vị mặt bằng móng (new)

2. Fix lỗi không hiện râu thép bản vẽ dầm, chỉnh tag hết về 1 hướng tool beam section

3. Fix lỗi thống kê thép

4. NÂNG CẤP VERSION 2024

5. Them ban ve Cot


See more content at: link

v2023.2.11

 1. Nâng cấp bản vẽ dầm
 2. Bổ xung lựa chọn khoảng cách dim đến đáy dầm
 3. Fix lỗi slab rebarSee more content at: link

v2023.1.9

 1. Cập nhật đã ngôn ngữ
 2. Nâng cấp tool dầm lựa chọn tỷ lệ neo
 3. Nâng cấp thép cột tròn
 4. Fix lỗi Shearwall rebar

See more content at: link

v2023.1.7

 1. Bổ xung tool vẽ thép cho lanh tô
 2. Fix lỗi license cho version 2021

See more content at: link

v2022.11.22

 1. Thêm tool mới vẽ cột,dầm,sàn,móng,cọc,tường từ autocad, quét chọn trực tiếp từ autocad.
 2. Thêm tool text replace
 3. Fix lỗi tiếng việt không hiện chữ
 4. Bổ xung tool vẽ thép lanh tô
 5. Fix lỗi license

See more content at: link

v2022.10.23

 1. Nâng cấp các family lên các version tương ứng
 2. Thêm tool vẽ lớp trát theo face
 3. Fix bug không export được template beam drawing

See more content at: link

v2022.5.7

Update beam rebar

See more content at: link

v2022.4.28

Update version 2023

Fix lỗi Bar segment length

See more content at: link

v2022.3.31

 1. Fix lỗi bar segment length + rebar image
 2. Nâng cấp giao diện beam rebar

See more content at: link

v2022.2.16

Fix lỗi để tool chạy ổn định và chính xác hơn

See more content at: link

v2022.1.17

Fix tool móng

See more content at: link

v2022.1.9

Update Slab Rebar

See more content at: link

v2022.1.3

Cập nhật tool Isolated Footing để hoạt động được với móng đa giác

Fix bugs

See more content at: link

v2021.11.23

 1. Thêm tính năng vẽ thép móng Băng
 2. Thêm tính năng vẽ thép Vách Hầm, Bể
 3. Thêm tính năng JoinAdvance
 4. Nhóm kỹ thuật: https://zalo.me/g/rkernv760
 5. Fix các lỗi của bản 20111121

See more content at: link

v2021.11.21

 1. Thêm tính năng vẽ thép móng Băng
 2. Thêm tính năng vẽ thép Vách Hầm, Bể
 3. Thêm tính năng JoinAdvance
 4. Nhóm kỹ thuật: https://zalo.me/g/rkernv760

See more content at: link

v2021.9.26

 • Fix lỗi:
 • Quick Print: Ứng dụng in ấn & xuất bản vẽ
 • Fix Export to DWG bị dư dấu :."
 • Fix trường hợp chọn nhiều tile block khác nhau
 • Fix lỗi true view color
 • Cải thiện hiệu suất 
 • thêm tính năng combine PDF thủ công
 • Rebar Schedule: Ứng dụng xuất khối lượng ra Excel
 • Tùy chọn nhập hệ số: Lap Length
 • Isolate Footing: Ứng dụng vẽ cốt thép Móng
 • Fix lỗi không tạo được thép
 • Fix lỗi không nhấn Run được
 • Beam Rebar: Ứng dụng vẽ và triển khai thép Dầm
 • Fix lỗi giao diện cho màn hình nhỏ 
 • Fix lỗi nhận diện vị trí Sheet khi tạo bản vẽ
 • Fix lỗi thiếu tag, dim
 • Thay đổi phần Setting bản vẽ
 • Update hoàn thiện song ngữ
 • Tính năng mới:
 • Place Views on Sheets: Ứng dụng đặt View vào Sheet tự động
 • Project Cleanup View: Ứng dụng dọn rác trong dự án


See more content at: link

v2021.8.10

Bản fix: ngày 10-08-2021

 1. Fix lỗi thống kê thép
 2. Fix icon giao diện cho màn hình nhỏ
 3. Fix lỗi tải thư viện

See more content at: link

v2021.8.8

Bản update ngày 08-08-2021

 1. Thêm tool Multi Schedule
 2. Thêm tool Rebar Schedule
 3. Formwork chạy được trong file Link
 4. Nâng cấp bản vẽ dầm
 5. Gán layer thép Móng
 6. Bổ sung bản cài đặt Sinh Viên
 7. Bổ sung giao diện song ngữ Anh-Viet

See more content at: link

v2021.6.5

Vẽ thép gia cường cho cột ngồi trên dầm

See more content at: link

v2021.5.31

Vẽ thép cột

See more content at: link

v1.1.1

See more content at: link

v1.1.1

See more content at: link

BIM SPEED PREMIUM

BIM SPEED PREMIUM

Register
Hotline Zalo Messenger Up