mv
mv

Enhance Design Efficiency with AI-PoweredBIM SPEED

mv play

BIM SPEED

Unlock the potential of Addin Revit that integrates AI technology, Advanced Training, and Design Services

All solutions in one.

background

Free experience

Đăng ký ngay để dùng thử miễn phí lên đến 14 ngày

Miễn phí trải nghiệm

KẾT CẤU

ColumnsDrawingCmd

Tạo bản vẽ thép cho cột

SpreadFootingsCmd

Đặt nhanh thép cho móng

ShearWallRebarCmd

Đặt nhanh thép cho vách

SlabRebarCmd

Đặt nhanh thép cho sàn

BeamRebarCmd

Đặt nhanh thép

RebarColumnCmd

Đặt nhanh thép cho cột

CHUNG

MEP

KIẾN TRÚC

Customer Reviews on our services BIM SPEED

Feedback and Reviews on BIM SPEED's AI Tools, Courses, and Design Services

 Nguyễn Văn An

Nguyễn Văn An
Architect

icon

Công cụ AI của BIM SPEED đã mang lại sự hiệu quả và tiện ích lớn trong quá trình làm việc. Nó giúp tối ưu hóa quy trình thiết kế và tăng cường khả năng dự đoán trong công việc của chúng tôi.

Pham Van Huu

Pham Van Huu
Project Manager

icon

Khóa học của BIM SPEED là một nguồn tài liệu vô cùng giá trị. Tôi đã học được nhiều kỹ năng và phương pháp mới trong việc sử dụng phần mềm BIM. Giảng viên rất am hiểu và hỗ trợ tận tâm.

 Tran Van Hoang

Tran Van Hoang
Investor

icon

BIM SPEED cung cấp những giải pháp thiết kế đột phá và sáng tạo. Dịch vụ của họ giúp tối ưu hóa quy trình thiết kế và nâng cao hiệu suất công việc của chúng tôi. Chúng tôi rất hài lòng với sự chuyên nghiệp và đội ngũ tư vấn của BIM SPEED.

background

Strategic Partnerships for Collaboration and Software Distribution

BimSpeed's Current and Past Clients

Customer Trust and Satisfaction as a strong motivation for BimSpeed

BIMSPEED PREMIUM
Hotline Zalo Messenger Up